BRIEFING Z ZAWODNIKAMI

https://www.youtube.com/watch?v=rZfd00A7USE
Briefing z Zawodnikami 24. Grand Prix Sopot – Gdynia 2021