10. RAJD NIEPODLEGŁOŚCI – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe w rozumieniu Ustawy „Prawo o ruchu drogowym” lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, ze sztywnym zamkniętym dachem, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe PZM.

Samochody posiadające silnik z turbodoładowaniem zostaną dopuszczone w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika:
– z zapłonem ZI x współczynnik 1,7,
– z zapłonem ZS x współczynnik 1,5 (diesel).

Pojazdy z napędem na 4 koła będą klasyfikowane w klasie o 1 wyższej, względem nominalnej klasy pojemnościowej otrzymanej po uwzględnieniu turbodoładowania silnika.

Podział na Klasy:

K 1 Do 1150ccm włącznie
K 2 Od 1151 do 1400ccm włącznie
K 3 Od 1401 do 1600ccm włącznie
K 4 Od 1601 do 2000ccm włącznie
K 5 Powyżej 2000ccm
GOŚĆ Dla Zawodników licencjonowanych
KLASA KOBIET (KK)Klasa fakultatywna dla Zawodniczek
(obligatoryjnie Kierowca płci żeńskiej)


Wysokość wpisowego na 10. RAJD NIEPODLEGŁOŚCI 2021:

Dla Załogi zrzeszonej (Kierowca lub Pilot) w klubach PZM200 PLN
Dla Załogi nie zrzeszonej w klubach PZM250 PLN
W przypadku odmowy przyjęcia reklamy dodatkowej400 PLN
Dla Załogi zrzeszonej w S.S.S. Automobilklub Orski150 PLN

Wpłaty wpisowego przyjmowane będą przelewem na konto organizatora lub gotówką w czasie odbioru dokumentów w biurze zawodów.
Zgłoszenia i wpłaty dokonane po dniu 04.11.2021r. wzrastają o 20% względem przedstawionych w powyższej tabeli.

Numer Konta Bankowego Organizatora:
07 1050 1764 1000 0022 7200 2896